Aspirantene

21 mai 2010

Det er veldig mange barn som har lyst til å begynne i skolekorpset og lære å spille et instrument. Når vi holder skolekonsert på våren pleier over halvparten av elevene i på 2. klassetrinn og melde sin interesse. Og vi håper mange av dem får lov til å prøve seg…

De fleste begynner som aspirant den høsten de begynner på 3. klassetrinn, men det er også noen som venter til året etterpå.

Alle som begynner som aspirant i Høvik Verk Skolekorps får låne instrument og får tildelt instruktør til individuell undervisning. Den første tiden går med på å bli kjent med instrumentet og lære noter. I tillegg til individuelle spilletimer lærer de å spille sammen med de andre aspirantene.

Aspirantene følges opp av en egen aspirantleder som rekrutteres blant foreldrene til denne gruppen musikanter.

Kommentarer er stengt