Juniorkorpset

21 mai 2010

Etter man har spilt i korpset som aspirant i ett år går man over i Juniorkorpset. Da begynner man å bli trygg på instrumentet sitt og har lært å spille sammen med de andre.

Juniorkorpset er delt inn i to grupper; Juniorkorps 1 er de som har spilt i ett år og Juniorkorps 2 er de som har spilt i to år og denne gruppen øver delvis sammen med Hovedkorpset.

På våren øver juniorkorpsene litt sammen med hovedkorpset slik at de er klare til å være med å spille i 17. mai tog

Kommentarer er stengt