Historikk

25 august 2010

Korpsets historie

18. august 1918 ble Høvik Glassverk Gutte-musikkorps stiftet med 40 musikanter. Grunnleggerne var Frithjof og Olga Andersen, Yngvar Wang (faren til Sølvi Wang) og Frithjof Pedersen. Utgifter til instrumenter ble beregnet til ca. kr 5.000 og ble dekket av verkseier Arild Berg.

18. august 1918 ble Høvik Glassverk Gutte-musikkorps stiftet med 40 musikanter.

Grunnleggerne var Frithjof og Olga Andersen, Yngvar Wang (faren til Sølvi Wang) og Frithjof Pedersen. Utgifter til instrumenter ble beregnet til ca. kr 5.000 og ble dekket av verkseier Arild Berg.

Den 27. august 1918 kunne man lese følgende i ”Asker og Bærums Budstikke”: GUTTEMUSIKKORPS PAA HØVIK GLASVERK I forrige uke blev der startet et guttemusikkorps paa Høvik Glasverk med ca. 40 medlemmer. Gutterne fik for et par dage siden utleveret nye instrumenter og alle de frygtelige toner og lyder de hittil har præsteret har været til en sand plage for stedets befolkning. ”Uf det var fælt” sa en av dem som hadde git sin medvirkning til anskaffelsen av disse instrumenter ”vi faar ikke levende fred fra tidlig på morgen til sent paa kveld, de frembringer de mest hjerteskjærende lyd”. Men vedkommende trøstet sig med at hr. disp. Haug hadde sagt at det vilde gaa over om 3–4 dage.

I 1919 ble skolen overtatt av kommunen og korpset endrer navn til Høvik Verk Skoles Gutte-musikkorps. I 1955 fikk endelig jentene innpass i korpset og det skiftet navn til Høvik Verk Skoles Musikkorps. Dette navnet ble i 1981 forenkelt til dagens navn: Høvik Verk Skolekorps.

Kommentarer er stengt