Styret

21 mai 2010

For å drive korps er man avhengig av å ha foreldre som kan være med å drive korpset administrativt. Normalt velges man inn i styret for to år av gangen, men mange velger også å sitte lenger. Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å være med i styret, men det er en fordel å være sosialt anlagt ?

Styret har normalt styremøter en gang pr. måned. I tillegg forsøker vi å ha minst to sosiale sammenkomster i året.

Vi er ofte på jakt etter nye styremedlemmer og vil du vite mer om hvordan det er å være med her så ikke nøl med å ta kontakt.

Styret i Høvik Verk Skolekorps består av følgende funksjoner:
Formann
Sekretær
Kasserer
Foreldrekontakt
Korpsledere for Hovedkorpset
Juniorkorpsleder
Aspirantkorpsleder
Materialforvalter (instrumenter)
Uniformsforvalter
Noteforvalter

Hvert år organiseres det også to komitéer som er underlagt Styret. Her trenger vi også foreldre som kan være med å organiseres.
Julemarkedskomité
Loppemarkedskomité

Kommentarer er stengt