Instrukser

1 juni 2010

Uniformsinstruks

Høvik Verk skolekorps skaffer til veie uniformer som lånes ut til sine medlemmer. Vi har to typer uniformer; Aspirantuniform og Hovedkorpsuniform. Fargene i begge uniformer består av marineblått og hvitt.
Aspirantuniform

Denne uniformen brukes av aspirantene og musikantene i Juniorkorps 1, dvs. normalt de to første årene de er medlem i korpset.

Aspirantuniformen består av mørkeblå genser påsydd emblem for Høvik Verk skole og mørkeblå uniformsbukse til gutter og uniformsskjørt til jenter.
Under genseren skal man bruke en hvit skjorte eller bluse slik at kragen syntes utenpå uniformsgenseren.
Guttene skal bruke mørke sko og mørke sokker.
Jentene skal ha hvite knestrømper og mørke sko.
Skjorte/bluse, sokker og sko må musikantene selv anskaffe.
Hovedkorpsuniform

Denne uniformen deles ut til alle musikanter fra og med det året de går over i Juniorkorps 2 (normalt fra og med 5. klassetrinn).

Hovedkorpsuniformen består av følgende deler:
Jakke med påsydd emblem og norsk flagg samt årsstjerner
Bukse med hvit stripe i siden
Skjorte med matroskrage og slips med slipsknute
Hatt med hvitt bånd

Til uniformen skal det brukes mørke sko og mørke sokker. Dette må musikantene selv anskaffe.

Musikanter som får utlevert Hovedkorpsuniform må betale et depositum. Uniformen skal leveres tilbake i nyrenset stand. Skjorten kan imidlertid vaskes på 40 grader.
Drilluniform

Musikanter i aspirant- og juniorkorpset har tilbud om å være del av drilltroppen på 17. mai. Da får de låne uniformer fra korpset. Denne uniformen består av:
Rød jakke
Hvitt skjørt

Til uniformen skal det brukes hvite knestrømper og mørke sko. Dette må musikantene selv ordne.

De to aspirantjenter som blir plukket ut til å være duskbærere på 17. mai får samme uniform, men i tillegg får de høye hvite hatter.

De røde jakkene må renses etter bruk dersom det er behov. De hvite skjørtene vaskes i maskinen på 40 grader.

Instrumentinstruks

Høvik Verk skolekorps anskaffer og holder instrumenter til alle musikantene i korpset. Musikantene betaler ikke noe leie av instrumentet da dette dekkes av kontingenten til korpset. Dersom instrumentet eller deler av det ødelegges pga uforsiktighet vil musikantenes familie kunne bli erstatningsansvarlig.

Instrumenter er kostbare i innkjøp (en kornett koster for eksempel ca. kr 5.000 og en klarinett ca. kr 7.000 i innkjøp). Det er derfor viktig at musikanten behandler instrumentet sitt forsiktig slik at det ikke blir skadet. Instrumentet skal alltid være nedpakket i instrumentkassen under transport og når det ikke er i bruk.

Det er viktig at musikanten regelmessig rengjør instrumentet sitt i henhold til instrukser for det enkelte instrument.

Fliser til klarinett og saksofon samt andre forbruksartikler kjøper musikanten selv. Dette gjelder også innkjøp av eget notestativ.

Musikanter som har eget instrument betaler en redusert kontingent til korpset.

Instruks for arrangering av korpstur

Korpstur er et årlig arrangement og tradisjonelt gjennomføres denne rett etter skoleslutt (i slutten av juni). Varighet er fra 3-4 dager, med en lengre jubileumstur hvert 5 år.

Det er musikanter i hovedkorpset som deltar på turen i tillegg til musikanter i Juniorkorps 2, dvs. de som har spilt i ca. 3 år eller mer når reisen foretas. Turen kan være en egen arrangert tur (alle planer er lagt opp av korpset) eller som deltagere på et musikkstevne.

Det bør etableres en turkomité hver høst for planlegging og gjennomføring av nest års korpstur. I tillegg må dirigent, styrer og kasserer involveres.

Turkomiteen skal sørge for valg av reisemål, turbudsjett og etablere reiselederkomité. Turkomiteen skal også reservere plasser for overnatting og transport. Turkomiteen bør hvis mulig presentere neste års reisemål på korpskvelden på høsten. Det anbefales at medlemmer i turkomiteen også er med på selve reisen.

Videre er de ansvarlig for å planlegge turen i detalj, sørge for nødvendige informasjonsskriv, påmeldinger, fordele oppgaver og roller blant reiselederne, sørge for pakking, lage og skrive tur evaluering etc. Turkomiteen er også ansvarlig for visning av film eller bilder på korpskvelden til høsten

Dirigenten er ansvarlig for det repertoar som skal spilles i løpet av turen. Det er 1 – 2 opptredener i snitt hver dag i løpet av turen. Dirigenten skal sørge for at repertoaret er godt gjennomarbeidet slik at korpset presenterer seg fra sin best mulige side.

Styret informeres om de ulike turvalg med tilhørende budsjettforslag, og gir evt. tilslutning til forslaget fra turkomiteen.

Kasserer skal sørge for at regninger blir betalt og at alle musikanter har betalt sin egenandel før avreise.

Kommentarer er stengt