Årsberetning 2006

Årsberetning for 2006

GENERELT

Korpset har de siste årene hatt et stabilt styre hvor alle er opptatt av en mest mulig effektiv korpsdrift som ikke skal kreve for mye av hver enkelt korpsfamilie.

Hovedkorpset mistet flere jenter på barneskolen høsten 2006, men har beholdt alle på ungdomsskolenivå og oppover. Vi har en stor gjeng som er med i Storbandet og dette er nok mye av årsaken til at det er attraktivt for de eldste å fortsette i korpset. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant de eldste i korpset i november 2006. Av 19 musikanter fra 8. klasse og oppover svarte hele 84 % at de regnet med å bli i korpset ut videregående skole. Dette er noe vi er veldig stolte av!
Så da må foreldre og styre samarbeide om å oppmuntre ungdommen til å forsette i hovedkorpset.

Mindre enn halvparten i HK går pr. i dag på Høvik Verk skole og det er derfor viktig for oss å holde på disse musikantene. Vi har en stor og solid gruppe med musikanter fra 5. trinn og to middels store grupper fra 3. og 4. trinn. Høsten 2006 inndelte vi korpset i Aspiranter, Juniorkorps 1 og Juniorkorps 2 og Hovedkorps (HK). Dette for å gjøre overgangen lettere for de yngste å komme inn i HK. Juniorkorps 2 (5. trinn) er nå gått inn i Hovedkorpset for fullt. Dette var en prøveordning vi vil vurdere om vi også gjennomfører neste høst.

Det er viktig for korpsets fremtid at vi hvert år klarer å rekruttere 10-15 nye musikanter. Noen vil alltid falle fra underveis og det er viktig at vi har musikanter fra alle klassetrinn representert i korpset slik at vi har en jevn musikalsk gruppering.
Gruppen av Aspiranter og Juniorkorps 1 er i minste laget og her har vi ingen å miste. Vi rekrutterte et par nye musikanter våren 2006 og disse har klart å komme opp på nivå med sine jevnaldrende. Her håper vi at foreldre og aspirantledere vil ha et nært samarbeid.

Vi har fortsatt med tradisjonell korpskafé den siste onsdagen i hver måned, populært for store og små.

MEDLEMSSTATUS

Korpset har pr. 31. januar 2007 totalt 57 medlemmer, fordelt på:
Hovedkorps (inkl. JK2) : 33
Juniorkorps 1 : 9
Aspiranter : 9
Støttespillere : 6
Instruktører

For første gang på mange år har vi nesten alle våre musikanter fått plass på Musikkskolen, vi har derfor færre egne instruktører. Vi har i løpet av 2006 kun hatt fire instruktører ansatt av korpset.
Dirigenter

Korpset har ansatt tre dirigenter; en for hovedkorpset, en for storbandet og en for aspirant- og juniorkorpset.

AKTIVITETER

Korpset gjennomførte i 2006 de tradisjonelle vinter- og høstseminarene, Loppemarked, deltagelse på StorKORPSFESTivalen, sommerturer for Hovedkorpset og aspirantene, Storbandseminar og Julemarked i desember. Vi har i tillegg hatt en rekke konfirmasjonsspillinger både vår og høst.

PLANER FREMOVER

Loppemarked 2007
Vi ber alle korpsfamilier med å holde av helgen 20.-22. april for årets store dugnadsinnsats.

StorKORPSFESTivalen – lørdag 2. juni
Vi ønsker også i år å delta på denne festivalen som går av stabelen i Sandvika. I forbindelse med festivalen blir det et spesielt musikalsk tilbud til årets 1. års aspiranter.
Sommerturer 2007

Vi satser igjen på at Aspiranter og Juniorkorps 1 skal delta på Aspirantfestivalen i Skien 9.-10. juni.
For Hovedkorpset satser vi i år på en kortere og rimeligere tur i Norge evt. naboland. Neste år vil det bli det jubileumstur til utlandet i anledning korpsets 90 års jubileum.

ØKONOMI

Korpset har en god økonomi. Inntektsbringene arbeid som alle foreldre må bidra på er ett Loppemarked på våren og Julemarked første søndag i advent.

Medlemsmassen i korpset har gått noe ned det siste året uten at vi ser på dette som noe dramatisk. Vi har imidlertid få musikanter fra 6. klasse og ingen fra 7. og 9. klasse. Det er derfor viktig å holde på de musikantene som i dag går på barneskolen i tillegg til de eldste. Korpsets fremtid er også avhengig av at vi hvert år klarer å rekruttere 10-15 nye aspiranter.

Vi ønsker også nye foreldre velkommen til å ta aktivt del i korpset aktiviteter og drift. Av erfaring vet vi at de musikantene som har foreldre som engasjerer seg i korpset er de som trives best og blir lengst i korpset!

  1. Ingen kommentarer enda.
  1. Ingen tilbakespor enda.